Paano Pabilisin Ang Data Connection Sa Android Gamit Ang APN

Mahina ba ang internet connection mo?, Gusto mo bang palakasin at pabilisin ito?. Maari mo nang mapabilis at mapalakas ang iyong data internet connection gamit ang APN.

Ang trick na ito ay pwede sa lahat ng networks:
  • Smart
  • TNT
  • SUN
  • Globe
  • TM
  • etc.

Minsan talaga ay humihina ang default APN Settings ng cellphone natin, pero pwede itong palitan ng mabilis na APN Settings para lumakas ang internet connection.

How To Change APN Settings

Phone Settings > Mobile Networks > Access Point Names > Create New APN

Fast and Best APN Settings

Ito ang mga APN list na pwede mong gamitin sa cellphone mo:
TAGS:
Paano pabilisin ang internet connection sa Android
Paano pabilisin ang internet sa globe
how to fix slow internet connection globe
paano pabilisin ang internet sa tnt
paano pabilisin ang internet sa smart
paano pabilisin ang internet sa sun
paano pabilisin ang internet sa tm
PHBREAKER

PHBREAKER offers free tutorial tricks about smartphone, free internet, technology news, android, iPhone, VPN, free load. Pinoy Blog from Philippines.

Post a Comment

Previous Post Next Post